hits

Nyrene

 

NYRESVIKT

Disse symptomene lett kan forveksles med andre tilstander som er mer vanlige, gir ikke de fleste dem den oppmerksomheten som er nødvendig.

Husk at tidlig påvisning er svært viktig for behandlingen. Nedenfor skal vi dele de topp 8 varseltegnene med deg.

1. Ødem eller betennelse som et symptom på nyresvikt

odem-eller-betennelse

 

De problemene som er involvert med nyresvikt kan føre tilvæskeansamlinger i vev, noe som forårsaker betennelser.

Flere forskjellige sykdommer kan vise dette symptomet, men i de fleste tilfeller er dette relatert til et nyreproblem.

Hevelse er tydelig i:

 • Beina
 • Føttene
 • Anklene
 • Ansiktet
 • Hendene
 • Magen

2. Hudutbrudd forårsaket av nyresvikt

Nyresvikt kan føre til at giftstoffer hoper seg opp i blodet, som deretter transporteres til huden.

Dette fører til flere forskjellige hudproblemer, som kviser, elveblest og intens kløe.

De reduseres nesten alltid om man bruker noen form for krem eller lotion, men den mest effektive måten å gjøre dette på er gjennom avgifting av nyrene.

3. Endringer i urinen

endringer-i-urinen

 

Endringer i urinen er lett å oppdage, og er det er det mest åpenbare tegnet på en nyrelidelse.

Endringene inkluderer:

 • Trykk eller problemer under vannlating.
 • Blodig urin.
 • Mye mørkere urin eller urin med en sterk lukt.
 • Økt eller redusert mengde med urin.
 • Skummende eller boblende urin.
 • Økt behov for å urinere om natten.
 • Inkontinens.
 • Svie ved slutten av vannlatingen.
 •  

                                                      Bilderesultat for Nyrene

4.

Et av dette organets primære formål er å produsere hormonet som kalles erytropoietin, som deltar i produksjon av røde blodlegemer for å transportere oksygen via blodet.

Hvis en av nyrene svikter, vil produksjonen av dette stoffet reduseres, og dermed vil du føle deg sliten.

På grunn av dette, kan den som har problemer med nyrene oppleve mer utmattelse, muskelsmerter og konsentrasjonsvansker.

5. Man fryser

fryse

 

Nyresvikt reduserer mengden av røde blodceller, som dermed øker risikoen for blodmangel.

Sammen med denne typen reaksjoner, kan man mangle energi og føle seg ekstremt kald, noe som gjør at pasienten føler seg syk.

Personer som lider av denne tilstanden sier ofte at kulden ikke går bort selv når de utsettes for sol, og de kan til og med oppleve frysninger.

6. Nedre ryggsmerter

Skarpe smerter i korsryggen eller smerter i siden kan være et tegn på nyresykdom.

Denne smerten er relatert til polycystisk nyresykdom, nyrestein, og leverproblemer, som generelt øker etter man har stått oppreist i lange perioder av gangen.

Dette må ikke forveksles med vanlige ryggsmerter, som er avgjørende for at man skal kunne avdekke disse problemene i tide.

7. Metallsmak i munnen

metallsmak-i-munnen

 

Nyreskader øker tilstedeværelsen av giftstoffer i blodet, og de skaper flere lidelser i de berørte cellene.

Mange opplever en dårlig smak når de spiser mat og dårlig ånde etter de har spist.

De kjenner en metallisk smak i munnen, som ammoniakk, og dette gjør at de ikke lengre er like glade i noen matvarer, noe som fører til mangelsykdommer.

8. Kvalme og oppkast

Konstant kvalme og oppkast, uten noen åpenbar grunn, kan være et varseltegn på at man har problemer med nyrefunksjonen.

På grunn av at avfall ikke kommer seg ut av kroppen på riktig måte,vil disse symptomene øke og bli verre med tapet av appetitten.

Tegn på nyresvikt varierer fra person til person, og endringer vil skje i henhold til hvor alvorlig problemet er.

Hvis du har to eller flere av de nevnte symptomene, vil det være en mer enn god nok grunn til å søke legehjelp

Fordi tegn på nyresvikt lett kan forveksles med andre vanlige tilstander, er det viktig at du er oppmerksom og at du søker medisinsk hjelp hvis du har to eller flere av følgende symptomer.

 

Bilderesultat for Nyrene

Nyrene spiller en viktig rolle når det kommer til hele kroppens helse. De er plassert rett under brystkassen, og de er ansvarlige for å behandle 120 til 150 liter blod i døgnet.

Riktig nyrefunksjonen hindrer væsker og avfall fra å akkumuleres i blodet. Dette holder blodet rent, slik at du kan unngå å få infeksjoner.

De er også ansvarlige for å balansere elektrolyttene i kroppen, produsere røde blodceller, og kontrollere blodtrykket.

På grunn av dette, fører en hvilken som helst endring i nyrenes helse til alvorlige lidelser som reduserer livskvaliteten hos dem som lider

Bilderesultat for NyreneBilderesultat for Nyrene

Transplantasjon med nyre fra levende giver

Helt fra oppstart av programmet har det vært et overordnet mål å finne en levende nyregiver til pasienter som trenger nyreerstattende behandling.

 

Figur 1. Nyretransplantasjoner utført ved Rikshospitalet fordelt på levende giver (LD) og avdød giver (DD). Data fra Norsk Nefrologiregister ved Torbjørn Leivestad.

 

Lurer du på hvordan du kan bli organdonor?

Å bli organdonor er enkelt. Alt du trenger å gjøre er å formidle ditt ønske til nærmeste familie. Fyll også ut et donorkort som bekreftelse på at samtalen er tatt.*

Les mer her:

organdonasjon.no/donorkort/

Bli organdonor i dag!

*Det finnes ikke noe donorregister i Norge. Følg derfor disse enkle retningslinjene for å gjøre dine nærmeste klar over ditt standpunkt.

Det er utstrakt bruk av nyrer fra levende donor i Norge. Dette gir redusert dødelighet og sykelighet hos mottaker sammenliknet med bruk av nyre fra død donor. Det knytter seg imidlertid en hel del etiske problemstillinger til bruk av organer fra levende donor. I denne artikkelen tar vi sikte på å undersøke hvordan forholdet mellom mottaker og kjent, levende donor påvirkes av transplantasjonen.

Nyretransplantert

Med et nytt organ som fungerer godt, er mange tidligere helseplager borte. Det tar tid å venne seg til at man ikke behøver å ta de samme hensyn som før, både for deg og dine nærmeste. Det kan oppleves som en utfordring å avlære pasientrollen når begrensningene i livsutfoldelse ikke lenger er til stede. Det kan være tøft å møte de nye forventningene fra omverdenen. Det er en overgang, og med tiden vil de fleste kunne møte livet og leve normalt.

- Hentet fra "Veien videre", Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 2012

Denne siden passer for deg som skal eller har vært gjennom en nyretransplantasjon, og som ønsker mer informasjon om situasjonen du nå befinner deg i. På LNTs nettsider generelt finner du bred informasjon om ulike diagnoser, transplantasjon av flere typer organer, og informasjon til blant annet pårørende og helsepersonell. Denne undersiden er tilpasset deg som er nyretransplantert, slik at du enklere skal finne fram til informasjonen som er direkte relevant for deg og din situasjon.

Kort om nyretransplantasjon

Hentet fra "Veien videre", OUS Rikshospitalet 2012: Utarbeidet av Aslaug Sødahl Myrseth, sykepleier, og Anna Varberg Reisæter, nyrelege, OUS Rikshospitalet 2003. Revidert OUS Rikshospitalet, 2015.

Behandlingen for alvorlig kronisk nyresvikt (stadium 5) er dialyse eller transplantasjon.

Transplantasjonen tar cirka fire timer. Den nye nyren opereres inn i bekkenhulen på høyre eller venstre side gjennom det som kalles et transplantasjonssnitt. Ved å plassere nyren her blir selve operasjonen enklere og operasjonssåret mindre. Det blir også lettere å undersøke og ev. ta prøver av nyren senere. Blodårene på den nye nyren blir koblet til blodårene i bekkenhulen, og urinlederen blir koblet til urinblæren. Hvis du har et dialysekateter i bukhulen (PD-kateter) tas dette bort under transplantasjonen. Som regel begynner nyren å produsere urin umiddelbart, men det er ikke uvanlig at det kan ta noen dager før nyren fungerer tilfredsstillende. I noen tilfeller kan det ta lengre tid før nyren kommer i gang. Det kan da bli nødvendig med dialyse i ventetiden.

De aller fleste kan beholde sine egne nyrer, men gjentatte urinveisinfeksjoner, store cystenyrer og alvorlige blodtrykksproblemer kan gjøre at de må fjernes. Dette gjøres gjennom et operasjonssnitt som går fra under brystbeinet til nedenfor navlen, også kalt midtlinjesnitt. Den nye nyren kan settes inn gjennom det samme snittet eller et transplantasjonssnitt. Hvis du får nye fra levende giver kan dette gjøres samtidig med transplantasjonen, men ikke når man får nye fra avdød giver.

Livet som nyretransplantert

Målet med transplantasjonen er at du skal få det bedre og kunne leve så normalt som mulig. Mange plager og begrensninger du har hatt på grunn av sykdommen forventes å bli borte, og mange nye muligheter kan åpne seg. Mange kan gå tilbake til skolegang, studier og arbeid.

Det tar derimot tid å venne seg til at man ikke behøver å ta samme hensyn som før, både for deg og dine nærmeste. Det kan være tøft å møte de nye forventningene fra omverdenen. Det er en overgang, og med tiden vil de fleste kunne møte livet og leve normalt.

De første ukene og månedene etter transplantasjonen kan for noen bli en øvelse i tålmodighet, med opp- og nedturer, og det kan oppleves skuffende at det ser ut til å ta "lang" tid før alt blir "vanlig".

De færreste greier å være like optimistiske og positive hele tiden. Etter organtransplantasjon kan man noen ganger føle bekymring, indre uro, angst og nedstemthet.

Tanker og følelser

I den første tiden etter en transplantasjon er det ikke uvanlig at man har følelsesmessige svingninger.

 • Dersom du sliter med ubehagelige tanker og følelser er det viktig at du tar kontakt med personalet mens du er på sykehuset, slik at du eventuelt kan få hjelp.
 • Hvis de psykiske plagene vedvarer eller oppstår etter at du er kommet hjem, må du ta kontakt med sykepleieren/legen du går til kontroll hos. Snakk også med dine nærmeste fortrolige.
 • Noen ganger kan det dukke opp tanker av eksistensiell karakter omkring liv, død og mening. Sykehusprestene kan kontaktes hvis du ønsker en samtale.

Alle transplantasjoner i Norge utføres ved OUS Rikshospitalet i Oslo. Under oppholdet på OUS Rikshospitalet får man opplæring i hvordan man skal leve etter transplantasjonen for å ta vare på det nye organet (transplantatet) og få god livskvalitet. Ved hjemreise får man også med seg informasjonspermen "Veien videre".

Ta vare på kroppen

Husk at den nye nyren er et fremmed organ for kroppen. For at den ikke skal avstøtes, må man daglig ta medisiner som demper kroppens immunforsvar så lenge det nye organet fungerer. Det er svært viktig at man følger medisindoseringen nøye, både for ikke å miste transplantatet og for å få færreste mulig bivirkninger. Medisinene og doseringen er spesielt tilpasset den enkelte.

De immundempende medikamentene svekker kroppens motstand mot infeksjoner. Man bør derfor ta hensyn til dette og leve sunt og regelmessig, ha god hygiene og beskytte seg godt mot solen.

Trenger du noen å snakke med?

LNT har en stor likepersonstjeneste, og blant annet en besøkstjeneste som går rundt på dialyse- og sykehusavdelinger for å være tilgjengelige for pasienter som ønsker å snakke med noen i samme situasjon som dem selv. Mange av våre likepersoner kan også kontaktes på telefon, og for å snakke om livet som transplantert.

Besøkstjenesten ivaretas av fylkeslagene, og hvert fylkeslag med besøkstjeneste har en leder for tjenesten. Fullstendig oversikt og kontaktinformasjon til lederne finner du her:

Besøkstjenesten

Ta kontakt med en av lederne (gjerne nærmest ditt bosted) for mer informasjon om tjenesten, og for kontaktinformasjon til en likeperson som kan kontaktes per telefon.

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50

Tiden etter transplantasjon

De som har gjennomgått NPTX, rapporterer i stor grad at de har høyere livskvalitet (2, 5?7). Samtidig byr NPTX på nye utfordringer i hverdagen. Etter transplantasjonen er immundempende medikamenter avgjørende for å unngå en organavstøtning (3). Disse medikamentene har en rekke bivirkninger som den transplanterte må ta hensyn til.

For å redusere omfanget av bivirkninger som infeksjoner, hjerte?kar-sykdommer, osteoporose og hudkreft kreves det oppfølging av egen helse med god hygiene, sunt kosthold, fysisk aktivitet og varsom eksponering for sol (3). Etter NPTX må man derfor følge nøye med på symptomer på infeksjoner og bivirkninger av medikamenter. Samtidig er organavstøtning alltid en kilde til usikkerhet .

Bildet viser en nyretransplantasjon ved Rikshospitalet. To kirurger står over pasientens operasjonssår.

Påskekyllinger

Bilderesultat for påskekyllingerBilderesultat for påskekyllinger

 

Påskekyllingen er et nordisk påskesymbol

Bilderesultat for påskekyllinger

Gule lodne påskekyllinger er nordiske påskesymboler. Kyllingen er som egget et symbol på nytt liv. I påsken er også kyllingen et symbol på Jesus oppstandelse, kyllingen bryter ut av skallet slik som Jesus brøt ut fra graven.

 

Bilderesultat for påskekyllinger

 

Mer om påskeegg >>

 

Kyllinger er et vårtegn, på denne tiden av året leggerRelatert bilde

hønene massevis av eggBilderesultat for påskekyllinger

, og dermed blir det også kyllinger. Kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på oss mennesker. Påskekyllinger er populært som påskepynt og pryder både påskeegg, servietter og blomsteroppsatser. Påskekyllingens gule farge er også viktig ? gul er påskens farge fremfor noen her i Norge. Gult er solens farge og solen er et viktig påskesymbol.

Mer om påskens farger >>

Kylling er også tradisjonell påskemat.
Mer påskemat her >>

Påskeharen dominerer i resten av verden

Påsekyllinger er ganske særegent for Norden. Ellers i Europa og USA er påskeharen mest populær.

Bilderesultat for påskekyllinger

 

Bilderesultat for påskekyllinger

PÅskeharen

 

Påskeharen og «The Easter Bunny»

Påskeharen legger ut påskeegg, det er enten sjokoladeegg eller dekorterte egg. Barna må lete etter eggene og det er viktig å finne flest egg. Her i Norge blir påskeharen stadig mer populær.

Påskehare i Europa
Påskeharen er et gammelt symbol, den er symbol for den keltiske gudinnen Astarte. Haren var i gamle dager også et symbol for fruktbarhet. Påskeharen som kommer med egg av marsipan og sjokolade blir idag ivrig markedsført av sjokoladeprodusenter over hele verden.

Påskekanin i Amerika
Tyskerne bragte med seg påskeharen til USA den har etter hvert forvandlet seg til en kanin. I Amerika er det påskekaninen som gjelder, den heter «The Easter Bunny» og er ganske moderne og komersiell.

Hvorfor påskeharen legger egg

Det var en gang for lenge siden at det levde en liten fugl som het Lepus, det var en nokså lykkelig fugl, men ikke helt. For i den samme skogen var det en jeger, den fryktelige Orion, og han hadde sverget at han skulle utrydde alle verdens dyrearter. Særlig var han skummel for fugler. Lille Lepus gikk til vårens gudinne, Ostera (som også er den gudinnen som har gitt påsken sitt engelske navnet ? Easter). Lepus bad om å få slippe å være fugl. Det slapp hun, hun ble gjort om til en hare.

Dette var Lepus fornøyd med, hun løp rundt på harevis og gjorde hareting, men hun savnet det å legge egg. Igjen gikk Lepus til vårens gudinne. Nok en gang ble hun bønnhørt, en gang om året, om våren, nærmere bestemt i påsken skulle hun få legge egg. Det hører også med til historien at haren Lepus, påskeharen, til slutt fikk overlistet den grusomme Orion.

Nå som hun var blitt hare, sprang hun i veien for ham og forvirret hundene hans og gjorde jakten vanskelig for Orion. Til slutt allierte hun seg med en skorpion. Orion fryktet med rette skorpionen, som ble hans bane.

Men påskeharen lever og legger forsatt egg ? sjokoladeegg i påsken!

PÅSKE-EGGET

Bilderesultat

 

Egget er et gammelt symbol på liv, skapelse og fruktbarhet og er kjent fra nesten alle kulturer. Det finnes mange historier knyttet til påskeeggets opprinnelse. En av dem handler om da Maria Magdalena ville fortelle den romerske keiseren Tiberius at Jesus hadde stått opp av graven. Keiseren lo av henne og sa at det er like usannsynlig som at det egget hun holdt i hånden skulle bli rødt. Plutselig skiftet egget farge til rødt!

I mange land er det vanlig å male egg til påske. I den ortodokse kirken gir man rødmalte egg som gave til hverandre. Den røde fargen symboliserer Kristi blod. I Norge stikker vi vanligvis hull på eggene og blåser ut innholdet før vi maler dem.

Nordmenn spiser veldig mange egg i påsken. I løpet av de fem påskedagene forbruker vi 21 millioner egg!

Bilderesultat

 

Bilderesultat

 

Bilderesultat

PÅSKEMAT

Unn deg litt ekstra i påsken og disk opp med gode matopplevelser for familien og vennene dine, enten du er på hytta eller hjemme

Lammestek påske 2016 teaser block

 

Honningsmurt lammestek
Saus til Lammet

 • 6 båt hvitløk
 • 2 ss olje
 • 1 stilk frisk rosmarin
 • 2 ss balsamicoeddik
 • 4 dl rødvin
 • 1 ss grov sennep
 • 1 ss sukker
 • 1⁄2 ts salt
 • 1⁄4 ts kvernet pepper

 

 • Skrell og grovhakk hvitløkskløftene. Surr hvitløken i en kasserolle med olje i et par minutter på middels varme. Tilsett rosmarin når hvitløken er blank. Ha i balsamico og rødvin, kok ned til halvparten.
 • Pisk inn sennep og sukker. La sausen småkoke litt slik at den blir passelig tykk og fin i konsistensen.

  Sennep jevner sausen, men hvor mye avhenger av typen sennep du bruker. Noen ganger kan det være nødvendig å tilsette litt mer sennep. Om du ikke vil ha mer sennepssmak så kan du nå jevne sausen med litt maisennajevning (maisenna og vann).

 • Smak til sausen med salt og pepper.

FROKOST IDE..

Bløtkokt egg med ristet brødEggerøreCroissanter (mini) med appelsinmarmelade

Smørbrød med posjert egg og skinke

lammet..

Frokostegg

Rundstykker og Juice, Masse forskjellig oster  og egg,

 

Påskegodt 2016 teaser block

Sjokoladeboller med puffet havre
FløtekaramellerMarshmallows

Min egen handleliste for PÅsken.

 Noe  godteri 

Masse egg, 

rundstykker,

Juice

Lammestek og sjysaus

poteter

løk og gullerøtter.

melis til kakene

sjokokake (lages)

eggekake ( prinsessekake) lages

 lages.

Turplastposer, termos. Noe pølser, kakao.  tursjokolade, masse appelsiner.

 

Bilderesultat

 

 

 

 

 

 

23.2.2018

Jeg var hos nyrelegen i dag, men han visste fortsatt ingenting om noen ny nyre,d Vi har tatt vevsprøvene og det er bare dem det står på no,, Så da venter vi  videre..

Facebook?

  Noen dager uten facebook har ikke gjordt noe..

Ingen har savnet meg eller spurt om jeg hadde det bra. så da er det bare å la være da.

Jeg holder meg til denne bloggen og setter inn noen bilder igjen.   

 

Ha en fin kveld videre..

      

 

21.02.2018

Ikke kjemp deg vei inn..

gå(Trill) inn der du er velkommen

21.2. 2018

I  dag så  jeg andre folk igjen..

Jeg var og tok blodprøver i dag og det var kø der på labben på sykehuset.

Og jeg merker at jeg snakker mindre og mindre,

Telefonen min funker bare av og til så den ringer jeg ikke fra

og pc, tja. den lar jeg mest være.

Det er litt dumt når jeg vet det er mange som har ting de gjør..

og som jeg gjerne skulle vært med på.

og der kommer det igjen, du er bare i veien du.

Det er ingen som sier det rett ut til meg,

men jeg vet de tenker sånn at det er bare "bal" med meg..

Men som jeg sier, jeg er no her.. De trenger meg ikke rett og slett.

 

 

Livet går videre enten jeg er der eller ikke, så hva er vitsen..

Enda ei natt uten søvn er her snart , men jeg drøyer å legge meg.

Men snart må jeg.

I morgen tidlig er det på'n igjen med dialyse  og sånn går no dagan...

På fredag skal jeg til nyrelegen igjen..Samme som jeg har de siste årene.

Først var det fastlegen med oppfølging av hjerneblødningen men no er det nyrelegen.

  Han må passe på at alt han gjør passer med hjerneblødningen min.

 Piller osv.

Men rullestolen er med.

Jeg savner gamle dager jeg, da jeg var med. Da de trengte meg,, Da det tellte om jeg var der eller ikke.

 

 

 

Ja ja.....

 

 

 

 

 

 

Til ettertanke

I dag er det tirsdag og dagene går mot vår,

Men selv føler jeg meg dritt. 

Jeg er helt gjennomsiktig og ting bare skjer rundt meg,, Kan ikke folk begynne å fortelle meg om hvor, når osv,,

Og ikke la meg høre det ad omveier eller etterpå.

Jeg synes det er lite moro.

No i dag fikk jeg greie på 4 hendelser denne uka bare, og vi er kommet til Tirsdag..

Jøss sier noen , men sånn er det. Siden jeg ble sjuk er jeg som luft.  Helt ubrukelig for dem så hvorfor fortelle meg ting, Jeg kan ikke gjøre noe med det uansett.

 Tenker de sånn de rundt meg, de som ikke viser seg av samme grunn.'

Det virker sånn for meg.

Ikke kan jeg lage middag, for jeg kommer ikke inn på kjøkkenet deres.

Ikke kan jeg måke ,ikke passe småbarn. Ikke rydde rom og sånnt jeg gjorde som en selvfølge før..

  ikke vaske og ikke kjøre og hente noen. (for jeg sitter i rullestol.,og det er bare arbeide med meg)..

Men jeg kan stelle meg selv og huset mitt.

Jeg kan være aleine  hele ukene og timene for ikke å si månedene.. Bare hjemmesykepleien og sjåføren min er å se.. Og det er fra han jeg får høre siste nytt.

Om hva som har skjedd.... Merkelige greier.. Jeg har så  gitt opp.

De trenger meg ikke  nå.

  Jeg har slutta med malinga, med å skrive dikt, og boka jeg var nesten ferdig med  ligger på  hylla..

Men denne bloggen får de meg ikke til å slutte med.

Den er MIN...

 

Familien styrer sine egne liv og hva skal de med meg som bare er til bry..

Mikke mus og andre tegtninger.

 

NYSPAKLA..

GOD VINTERFERIE ALLE

 

17.2 2018 (På tur)

EN HERLIG DAG   

  Vi dro på tur til modum i dag Kikka på Vikersundbakken ,

men det var så mye tæke at jeg så bare unnarennet.

sola skinte i Kongsberg, men var tåkete der oppe.

Og at  vinterferien har starta i olso,

så vi på køen derfra, Alle med skiboks på taket hehe.

Men vi kjørte andre veien.

:-)

Med oss var Barnebarnet mitt Elisabeth og oldebarnet. Sigmund kjørte .

Knekkebrød og muffins ble   fortært i bilen.

Takk for en fin tur...

Vel hjemme her igjen ble det Joghurt og Pizza. (ikke knekkebrød)

 

------------------

---------------

-----

------------------------------------------------------------------------

 

MEG

Jeg var  veldig aktiv,

overallt hvor jeg trengtes.

Fra Sykepleien til å jobbe med unger og ungdom,  også Skole .

Jeg tok pedagogikk, for opptil 3 klasse for SFO

 Og ungdomsleder i klubber flere plasser..

Men nå....

Og jeg ga gjerne rådene jeg lærte, videre.

. (mine råd også))

men  nå  må jeg prøve å følge  de sjøl også,

Det er vanskeligere

Men det ordner seg..

No har ingen bruk for meg

som jeg er lenger

så noe må gjøres.

Som jeg er nå sitter jeg i rullestol

og ser ut på alle som går forbi

LIVET kaller jeg det,

PÅSKE

PÅSKE

En gjeng med påskekyllinger samlet i et påskeegg akkompagnert av påskehilsenen «God påske».

 

Påsken faller ikke i samme periode hvert år.

Her ser du datoer for når påske og påskeferien er i 2018

 

Egentlig starter påskeferien her.. PÅ FREDAG 23 mars,,

. Søndag 25. mars: Palmesøndag

Påskeferie i skolen starter mandag etter palmesøndag og varer t.o.m. andre påskedag.

Torsdag 29. mars: Skjærtorsdag

Fredag 30. mars: Langfredag

 

Søndag 1. april: 1. påskedag.

Mandag 2. april: 2. påskedag. 

Det varierer fra skole til skole om når de begynner igjen.

Noen har planleggingsdag  den 3,.April

og begynner ikke før den 4.April

 

'Påskeferie i skolen starter mandag etter palmesøndag

og varer t.o.m. andre påskedag.

 

 

 

25.03: Påske 2018

Palmehelg før det
29.03: Skjærtorsdag
30.03: Langfredag
01.04: 1. påskedag
02.04: 2. påskedag

 

 

 

DYRESIDA MI

No  lager jeg er dyrebok og bruker noen av disse bildene

boka er laminert med  hull til bånd i..

Noe for små barn.

Bare en ide om hva du kan lage til en eller ei lita ei  til julegave ,

bursdagsgave osv. eller bare ha i leikekassa,

Jeg har   fisk, elg, rein. hjort, kanin, hare,

kanin rype. bjørn. gaupe, ørn,.

hest, ape, mus, lemmen. papegøyer,

osv osv

Det er veldig moro å prøve....

 

 

 

Barnebarn2

Barnebarn

 

Flere BIlder 5

 The Pedersens babys..

  Svannah og Joshua

The Pedersens...

Savannah 

 Naomi

Naomi

Naomi and David

dressen jeg kjøpte til henne

Laaurie og Mc Kenna

Kylie (Chris doughter)

 

 

PSYKOPATEN

 Trekk noen jeg kjenner har,

 Nevner ikke navn her nei.

Men det er skremmende å se hvor mange pungter som stemmer der,,

 

 

Mange av oss har sleipe eller utspekulerte sider, men hvordan vet du om en person er psykopat? Her er tegnene ekspertene mener man bør være obs på.

 

Ifølge nettstedet Psychology Today , er psykopater hensynsløse, uansvarlige og har en oppblåst selvtillit. Mange bruker begrepene sosiopat og psykopat om hverandre, men ifølge WebMD, er ikke dette det samme.

De to personlighetstypene har flere trekk til felles, men psykopaten kan være farligere. For mens psykopater er hensynsløse og ikke bryr seg om konsekvensene, har sosiopater en sterkere følelse av hva som er rett og galt.

Les også: Slik håndterer du lystløgneren

Men hvordan vet man at man har med en psykopat å gjøre? Selv om det selvfølgelig bare er helsepersonell som kan finne ut av dette, er det enkelte tegn man bør være oppmerksom på. Her har vi samlet opp noen av dem.

1. Overfladisk sjarm

Dette er et av de vanligste og mest skremmende tegnene på at en person er psykopat. I en artikkel i Psychology Today, skriver den kjente forskeren og psykologen Robert Hare at psykopater er gode på å holde samtaler i gang, og kommer gjerne med morsomme kommentarer og fascinerende historier. Dette gjør at mange ikke ser hvordan psykopaten egentlig er.

2. Grandios selvfølelse

Psykologen Hare skriver også at psykopater har en kvalmende god selvfølelse, og ser på seg selv som verdens midtpunkt.

3. De bryter regler og normer

I en artikkel i Psychology Today, skriver psykoterapeuten Amy Morin at psykopater er kjent for å bryte regler og normer. I likhet med narcissister, er de så selvsentrerte og hardhjertede at de tror de kan komme unna med dårlig oppførsel, skriver hun.

4. De føler ikke anger

Morin nevner også mangel på anger som et av tegnene på psykopati. Psykopater tar ikke ansvar for å ha såret andres følelser, men skylder isteden på andre og fraskriver seg ansvar. En psykopat kan for eksempel si: «Hun bør bli mindre sensitiv» eller «Han takler ikke sannheten», skriver Morin.

5. Urealistiske mål

I sin artikkel, skriver psykologen Robert Hare at psykopater ofte har høye og urealistiske mål. Ifølge Hare, er det ikke alltid de når målene, fordi de er dårlige til å planlegge.

 

Ifølge psykologen Robert Hare, kan psykopater hisse seg opp over små ting - men sinnet varer ikke lenge.Foto: Colourbox

6. Skremmende temperament

Hare skriver også at psykopater har et skremmende temperament, og kan hisse seg opp over de minste ting. De kan reagere på frustrasjon og kritikk med vold, trusler eller ved å kjefte på den det gjelder. Når dette er sagt, går sinnet deres fort over og så oppfører de seg som om ingenting har skjedd, ifølge Hare.

7. Problematisk oppførsel i barndommen

Forfatteren av boken «The Bully?s Trap», Andrew Faas, forteller Business Insider at psykopater på arbeidsplassen gjerne viste tegn til dårlig oppførsel allerede som barn.

- De tar med seg denne oppførselen fra skolemiljøet inn i arbeidsmiljøet, sier han.

8. Sleipe og manipulerende

Forfatteren forteller også at psykopater er eksperter på å manipulere, lure og bedra andre mennesker.

- De tar gjerne æren for det når noe har gått deres vei, men når noe har gått galt, ser de etter en annen å legge skylden på, sier Faas.

9. Tenker kun på seg selv og sine egne mål

Videre forteller han at psykopater gjør hva de vil fordi de har et så oppblåst selvbilde at de ikke synes normale regler gjelder dem selv.

- De føler seg immune mot kritikk angående hvordan de lever livene sine, forteller han.

10. De tar store risikoer

I sin artikkel, skriver psykologen Amy Morin at psykopater ikke er redd for å ta sjanser, spesielt ikke hvis det går utover andre enn dem selv. De kan ofte lyve, jukse eller stjele for å oppnå noe. Det er ikke alle psykopater som begår lovbrudd, men de som gjør det, planlegger det ofte godt på forhånd, skriver hun.

11. Impulsiv oppførsel

Ifølge Robert Hare, er ofte psykopater mer impulsive enn andre. I sin artikkel, skriver han at psykopater sjelden bruker mye tid på å vurdere om de bør gjøre noe eller ei. De kan ofte bare gjøre noe «fordi de følte for det».

12. Kjeder seg fort

Videre skriver Hare at psykopater kjeder seg fort. De liker ikke å drive med oppgaver som er repeterende og hverdagslige, og søker ofte spenning selv om det kan ha konsekvenser. 

Bilder 4

SLEKTSTREFF i WIGGEN SLEKTA...↑

  

Jazzfestivalen I Kongsberg hvor Elisabeth jobba..

Her jeg med Arnulf i Vaselina Bilopphøggers.

 

Mammas 75 års dag I Børsa

besøk fra USA . til  mamma   75 årsdag-

 

Fra vår konfirmasjon,, Meg og Liv

motsatt side hehe

Leah 1 år

LEAH 6, klasse

 

Bilder 3

 Bilder..  nye og gamle...

VALENTINES DAY 18

Julegave fra Liv  ↑

 

   Samtale  med søster  Liv i dag in Live....

 

BILDER  FRA ØRLANDET:: Fosen.

 

 

hos sønnen min ei helg før jeg ble sjuk

 

 

Han har også ei jente på 6 år og stor skolejente,,

Sønnen min har bursdag den 11 Januar,,,

 

Sønnen min taler på Landskonferanse i LO..  ↑

  Her med bestemor :-)

   Her med kona i godstolen

----------------------------------------------

-------------------

 

 

Den dagen verden min falt i grus

Den dagen  verden min falt i grus..

Æ tør ikke tenke på hvordan de andre har det. jeg kan bare snakke for meg selv, Brevet kommer jeg  til å offentlgjøre i avisa her- Han  skal ikke få  gå helt uanfektet og har alltid rett for alle andre, No har  jeg holdt kjeft for lenge, for å skåne mor , bestemor , onkler "tanter" og alle osv. Men for en .......... Han har lurt oss alle.

Ser han  her ut som han har det vondt  sammen oss.?

Egentlig så driter jeg i hva faren sier nå,

Han har lurt og løyet for lenge,

Og no tier æ ikke stille lenger,,,

Brevet... kommer seinere,, Det er ferdig, men mora skal få se det først.

....................................................................................................................

------------------

---------..

Snø 2

snø

 

ORDTAK 

Dise over kjenner jeg for godt....Å kan holde meg unna.

 

 

The saddest angel of them all-

The Saddest Angel of All.
One night a Cadillac drove
right to Heaven's gate,
the driver seemed impatient
this new angel couldn't wait.
With a jumpsuit filled with rhinestones
and a cigar in his mouth,
it was clear from his accent
this boy was from way down south.
The driver sure was handsome
with slicked back 50s style hair,
it was then the gatekeeper saw his blue eyes
filled with a sad despair.
For although this angel was a joker
who always loved to laugh,
he quietly handed the gate keeper
a faded photograph.
Sir I'm looking for this lady
I know she's here above,
when she was much younger
she was known as Gladys Love.
I am her son...I'm Elvis
I've given up my fortune and fame,
to come into this paradise
to see my ma once again.
The gate keeper studied the photo
and sadly did recall,
the Mother they had here in Heaven
was the saddest angel of all.
The gatekeeper pointed to the ridge
where the honeysuckle grows,
he said I would tell her you're here
....but I suspect she already knows.
He flew out of the car and ran
through the honeysuckle smelling so sweet,
and shouted 'ma I'm here'
to the angel alone on the seat.
He said 'ma I remembered what you taught me
to always be humble and polite,
but Lord only knows how I missed you
and how I walked the floors late at night.
I hope I didn't disappoint you
there were times when I crumbled and fell,
but then I'd feel your loving arms around me
a feeling I remembered so well.
She said 'son there's nothing to forgive'
the world will always love you true,
and they know that when you lost me
a big part of you came with me too.
So now the sad angel is happy
released from her sadness before,
and down by the ridge, where the honeysuckle grows
Mother and son are reunited once more.

 


By June Burden 13/01/2015 xxx

VÅR

Jeg var også veldig aktiv overallt hvor jeg trengtes.

Fra Sykepleien til å jobbe med unger og ungdom. også Skole . Tok pedagogikk, for opptil 3 klasse for SFO  Og ungdomsleder i klubber flere plasser..

Men nå....

Og jeg ga gjerne rådene jeg lærte, videre.. (mine råd også)) men de må jeg prøve å følge sjøl også,

Men det ordner seg..

No har ingen bruk for meg som jeg er lenger så noe må gjøres.

Som jeg er nå sitter jeg i rullestol og ser ut på alle som går forbi.

LIVET kaller jeg det,, 

Sola kom til og med inn på stua i dag  .

Æ smiler fra øre til øre.

 

DA ER DET HÅP

for at våren kommer

at sola den flommer

og snøen den går

Da er det vår

ikke din men min

våren er kommet

og solskinnet kom 

som en flom

Det smelter i rydningen

og renner ned bakken

noe vil ut og opp

se sola på hver en topp

Det er vår

 Eva S...

 

..............................................................

...............................

..........................................

 

MY life today

 

 

Soverommet mitt

 

Det er fullt av esker med væske fra Vestre Viken sjukehus i Drammen.

så det blir ikke mye finere enn dette

Ikke et normlt hus det her, med så mye utstyr til dialyse for hjemmebruk..

Hjelpemiddler overlt, men jeg trenger det.. 

Veggene er derimot fine med flotte malerier,

Noen fått av Elisabeth i Klæbu <3 og et av jentene mine <3

  --------------

Enn AT NOEN ENDA IKKE KAN SPYLE NED AVFALLSTOFFER ETTER SEG. 

Gjør de sånnt hjemme mon tro?  DAMER

...............................

Bildet fra FARGO og  Minneapolis  Og slektninger  i USA er derimot    herlig å ha på veggen i soverommet.

 

SOL

Og i dag er det sol.'og takket være snille naboer så jeg også den,

 

 

Til og med inne på verandaen.... 

 

 

 

 

 

 

SNØ Februar 2018

No har det snødd noen dager igjen.. Og no ser vi ikke ut igjen. hehe  

Har bare en vegg utafor vinduet av snø og den skal få bli til den smelter bort.. 

I dag skal jeg ingenting så  snøen får ligge.

Brøytemannsmaper kom ikke før 11 i dag, så hjemmehjelpa kjørte seg fast og byttet bil to ganger, 

Først da  en av den parkerte borte på Joker butikken og gikk (Vasa) i halvmetern med snø., kom hun fram..

  


MVI_0322

Knekkebrødkuren fortsetter,, 

Frokost i dag

1 eple, lite glass med lactosefri melk og 1 knekkebrød


FARMEN kJendis er ferdig for denne gang.

og  gjett hvem som vant,

Pål Anders Ullevolseter.(Utfordrer)

 

 

 

Video frA ÅPNINGEN I SØRKOREA


MVI_0218

 

 

 

 

Fastelavn igjen

I dag er det også fastelavnssøndag.

Fråtsing er stikkordet, denne dagen som også ble kalt for fleskesøndag.

En skikk skal ha vært å spise ni ganger i hvert hjørne av stua. Det blir 36 ganger! Du kunne gjerne spise flesk, fet suppe og melboller. Disse melbollene er antagelig opphavet til dagens fastelavnsboller. Fastelavn er fastlagt til søndag sju uker før påskedag og har sitt motstykke i pinse sju uker etter påske.

Kanskje den mest kjente av de gamle fastelavnsskikkene som har overlevd til vår tid, er fastelavnsriset. Allerede før Norge ble kristnet, var det knyttet overtro til bjerkeriset. Man mente da at bjerkeris som ennå ikke hadde fått blader på, hadde fruktbarhetens kraft i seg. Marker, kyr og mennesker ble riset for å sikre et fruktbart år. Det var spesielt unge jenter og barnløse som fikk smake riset. Når en ung mann møtte en ung jente på veien, slo han henne med riset. Det var også en utbredt skikk blant kjærester å rise hverandre, og det var barnas spesielle rett å få lov til å piske de voksne våkne om morgenen.

Prisen for risningen var alltid en bolle - derav tradisjonen med fastelavnsboller.

Fastelavn er avslutningshelgen for karnevalet i flere land.

Norge har hatt karnevalsmarkeringer hele 1800-tallet, ♥

 Christianiaborgere deltok aktivt i ball i Biedermeyer-perioden (1819 ? 1848), og maskerader og kunstnerkarneval florerte i Christiania etter 1850 frem mot første verdenskrig. Kunstnerforeningen arrangerte karneval fra 1863, og flere komposisjoner er skrevet med musikk for anledningen. Siden 1980-tallet har det vært karneval og ball i Oslo hvert år, der høydepunktet er Operaballet. Noen av de mest berømte karnevalene i utlandet finnes i Rio de Janeiro, Venezia, Tenerife og Luzern, mens Operaballet i Wien ble listet på UNESCOS verdensarvliste i 2010.

I Norge er det vanlig å plukke inn bjerkegreiner og lage fastelavnsris.

Fastelavnsris er blitt solgt av Norske kvinners sanitetsforening etter krigen, med fargede fjær i primærfarger blant grenene. Fargede ris i oppsatser selges fra januar/februar og står fremme frem til fastelavn.

Noen plasser lager de fastelavns-boller bare med glasur oppå.

 

mere morsdag..

KNEKKEBRØD-KUR

Æ holder på enda, Men spiste litt kake i dag :-)

og tok et knekkkebrød ved siden av..(rett etterpå)

 

Surprice,,, Frokost i dag (morsdag)

1 stor kopp med litt lactosefri melk i. 

 

Vann og piller..

Å e så glad det snart  er over så æ kan reise hvor som helst

 Når som helst og spise hva jeg vil igjen..

Men piller må æ vel forholde meg til for resten av livet,,,,

Reklamen som kommer mellom innleggene er ikke mine valg...

Så se bort fra dem..

 

MORSDAG i DAG.. <3 <3 <3 <3

MORSDAG

I dag feira vi morsdag her hos meg, 

Elisabet  lagde kake (verdens beste) og kom sammen med Tarek og en kompis av han,,

Sigmund kjørte.. 

 

Bilder av kaken...

 

Vi feira fastelavn samtidig med boller og krem

Metttte vart vi..

 

bilder3 10.2 18.

 

hehehe Så fin kan jeg bli.

Dette er orginalbilde

 

No snør det  men jeg fryser. Og det kommer av at jeg har dusja - smurt meg osv.

I morra er det morsdag og det var mange fine bilder av mødre som  ble hedret i avisa i dag.. Mange kjente,,:-)

...............................................

Meg

 

Jeg er ei dame . 63 år nå, men blir 64 i oktober...

. Wow jeg blir 65 i 2019

Jeg fikk hjerneblødning i 2011 og har nå fått nyresvikt(sykdom) 

Og venter nå på ny nyre,

 Håper det går fort.

Jeg sitter i rullestol

og har faktisk tenkt på å komme meg opp av den,

Har tenkt på å fyre opp den .

mange ganger,,, :-)

(har prøvd) 

 

 

men det går bra nå hehe

 

 

Les mer i arkivet » Februar 2018 » Januar 2018
evasofie

evasofie

63, Trondheim

Kvinnfolk som har vært med på det meste, Jeg er nå nyresyk og sitter for det meste hjemme.Har dialyse 4 ganger om dagen, og sitter i rullestol.Før det hadde jeg hjerneblødning og har trent meg opp til det jeg er i dag

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker